Проведена пресконференция по проект № 2018/114652

одобрен за финансиране по
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България
Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”

Уважаеми Дами и Господа,

На 07.02.2020 г. в Плевен  на адрес: ул. Екзарх Йосиф № 11 – офис се проведе пресконференция във връзка с изпълнението на  проект с № 2018/114652, одобрен за финансиране по Норвежки финансов механизъм 2014-2021 Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”

На пресконференцията се представиха:

  1. Целите на проекта,
  2. Предвидените дейности и графика за тяхното реализиране,
  3. Очакваните резултати от реализирането на проекта,
  4. Източниците на финансиране,
  5. Екипа за управлението на проекта.

Ивелина Атанасова –

УПРАВИТЕЛ „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД