ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

за представяне на проект № 2018/114652 одобрен за финансиране по Норвежки финансов механизъм 2014-2021 Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”

Уважаеми Дами и Господа,

На 11.09.2019 г.  „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД подписа проект с № 2018/114652,

одобрен за финансиране по Норвежки финансов механизъм 2014-2021 Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”

В изпълнение на проект № 2018/114652 „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД кани всички заинтересовани лица, медии, граждани, институции да присъстват на началната пресконференция , която ще се проведе на 07.02.2020 г. от 13.00 часа в гр.  Плевен ул. Екзарх Йосиф № 11 – офис.

На пресконференцията ще бъдат представени:

  1. Целите на проекта,
  2. Предвидените дейности и графика за тяхното реализиране,
  3. Очакваните резултати от реализирането на проекта,
  4. Източниците на финансиране,
  5. Екипа за управлението на проекта.

С уважение,

Ивелина Атанасова.

УПРАВИТЕЛ „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД

тел. 0899/811979