МЛ Консулт 2009 – Добив на инертни материали.

Добив на инертни материали.

Оснавната дейност на фирма Мл-Консулт-2009 ЕООД е добив на инертни материали: баластра, пясък и филц, реализация на добитата продукция и доставката й до клиентите.

Фирмата започва своята дейност през 2008 година. Още със своето основаване, неизменният принцип на работа е максимално задоволяване изискванията на нашите клиенти.

Независимо от нейната кратка история, този принцип я прави конкурентоспособна на пазара.

Основният стремеж на Мл-Консулт-2009 ЕООД е да поддържа добро качество, доставката на продукцията да се съпровожда от сертификати за производствен контрол и цената на продукта да е конкурентна.

Фирмата работи с клиентите си на база сключени договори, в които са регламентирани предварително точните параметри за работа: качество, цена, срокове за доставка и начин на плащане, и държи основно на коректността в работата. Фирмата ни работи с коректни и доказани на пазара партньори.

Инертни материали

  • Добавъчни материали за бетони > 0/4 mm /пясък/;
  • Добавъчни материали за бетони > 4/22,4 mm /филц/;
  • Речна баластра;
  • Надситов речен камък >22,5/120 mm;
  • Трошен камък 063.