П О К А Н А ОТ „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД за участие в информационна среща по проект Енергийна ефективност в „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД

„МЛ-Консулт-2009“ Е ООД проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0058-C01 „Енергийна ефективност в „МЛ-Консулт-2009” ЕООД”

Покана за участие в информационна среща по проект Енергийна ефективност в „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД